$0.00

شعر وموسيقى Copper etching on paper 12/20 by Nazir Nasrallah

Nazir Nasrallah

$0.00
Artist: Nazir Nasrallah
Medium: Copper etching on paper 12/20
Auction: purchased from the artist on 1/8/2008
Year: 1982
Size: 16 x 12 cmRegular price $0.00
Artist: Nazir Nasrallah
Medium: Copper etching on paper 12/20
Auction: purchased from the artist on 1/8/2008
Year: 1982
Size: 16 x 12 cm